Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 26 دی 1400

دیدار مدیر کل دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

DSC09244DSC09233DSC09247
به گزارش روابط عمومی، سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری میزبان مدیر کل محترم گواهینامه های پرسنل هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری بود آقای مهندس اخلاقی و هیات همراه پس از بازدید از سایت مرکز آزمون کامپیوتری واقع در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با آقای مهندس سید مهرداد طباطبایی سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری دیدار و گفتگو نمودند در این جلسه با توجه به وابستگی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به سازمان هواپیمایی کشوری براساس مصوبه شورای عالی اداری دو طرف بر همکاری های هر چه بیشتر و تسریع در رفع مشکلات امتحانات در حال برگزاری در مرکز آزمون و صدور مجوزهای مورد نیاز جهت برگزاری دوره های خاص هوانوردی برای دانشکده در چهار چوب مقررات در جهت رفع مشکلات و کمبودهای آموزشی صنعت که موجب افزایش راندمان ایمنی پروازها میگردد تاکید گردید.